Věcný obsah, základní pojmy - IoT

Teorie týkající se sběru dat IoT do IS FLORES byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: